Zašto je „co-creation“ odličan za tvrtke?

Co-creation, “ko-kreacija” ili zajedničko stvaranje je proces kojim menadžment tvrtke aktivno surađuje sa zaposlenicima na povećanju njihove angažiranosti i, kroz to, pametnom rastu kompanije. U ovom se procesu u kompaniji stvara kultura dijaloga. Takva kultura omogućava stvaranje novih ideja, kojima je moguće unaprijediti poslovanje kroz angažirane zaposlenike.

Co-creation

 

U procesima zajedničkog stvaranja menadžment ima priliku, pomoću konkretnih savjeta zaposlenika, unaprijediti procese unutar kompanije i povećati uključenost zaposlenika. Zaposlenici se u procesu zajedničkog stvaranja ili “ko-kreacije” osjećaju ravnopravnim partnerom menadžmentu, identificiraju se sa vizijom i misijom kompanije te ostaju dugoročno uz nju.